Gündelik ihtiyaçlarımızı karşılamak için her geçen gün mobil uygulamaları daha çok tercih ediyoruz. Bu ihtiyaçların başındaysa şüphesiz iletişim geliyor. Bugün bir mobil cihaza sahip olup, mobil uygulamalar üzerinden tanıdıklarıyla iletişim kurmayan birini bulmanın neredeyse imkansız olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Hangi amaçla oluşturulursa oluşturulsun tüm topluluklar için etkili bir iletişim olmazsa olmazdır. Gerek topluluk üyelerinin birbirleriyle olan etkileşimi gerekse topluluk yönetimi ve üyeler arasındaki iletişim, topluluğu bir arada tutan ve güçlendiren en önemli faktördür. İletişimin yetersiz olduğu durumlardaysa topluluk üyeleri arasındaki bağlar azalmakta ve topluluğa olan ilgi de kaybolmaktadır.

Günümüzde iletişimin mobil uygulamalar sayesinde kolaylıkla sağlanması, birlikteliklerinin en önemli unsuru iletişim olan topluluklar için de mobil uygulamaları önemli bir hale getirmektedir. Dolayısıyla toplulukların kendilerine ait, ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmuş bir uygulamaya sahip olmaları birçok avantajı da beraberinde getirmektedir.

 

Üyelerin Topluluklarından Kolayca Haber Almasını Sağlamak

Toplulukların kendilerine ait bir mobil uygulamaya sahip olarak üstesinden gelecekleri ilk problem haberleşme sorunu oluyor. Özellikle smslerin önemini kaybettiği, alındığı anda silindiği ya da okunmadan gelen kutusunda kaderine terk edildiği bir dönemde anlık bildirimlerin önemi topluluklar için de artıyor. Toplantı, etkinlik ya da üyelerin haberdar olması istenen tüm konularda her bir üyeye hızlı bir şekilde bildirim mesajı ulaştırılabiliyor.

Mesajlaşma, bildirim gibi her mobil uygulamada bulanabilecek genel özelliklerin yanı sıra, toplulukların ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiş çeşitli özellikler de üyelerin topluluklarından haber almasını kolaylaşıyor. Böylece üye ile toplululuk arasında yaşanabilecek iletişim kopuklukları ve buna bağlı olarak gerçekleşebilecek topluluktan ayrılma isteği de en aza indirgenmiş oluyor.

 

Üyeler Arası Fikir Alışverişini Sağlamak

Mobil uygulamalar, tüm üyeler arasında gerçekleşebilecek fikir alışverişini sağlamak için de uygun bir ortam yaratabiliyor. Örneğin oluşturulacak mobil uygulamaya eklenen forum özelliği sayesinde üyelerin kolayca fikir alışverişinde bulunabileceği online bir forum yaratılabiliyor. Böylece, topluluğun kuruluş amacına uygun ya da topluluk üyelerini ilgilendirebilecek farklı konular hakkında tartışmalar yapılabiliyor ve üyeler arasında bilgi alışverişi sağlanabiliyor.

 

Topluluğu Daha Fazla Kişiye Duyurmak

Mobil uygulamalar tasarlanırken kimlerin uygulamanın hangi içeriklerine ulaşabilecekleri de belirlenebiliyor. Uygulama, tamamen topluluk üyelerine özel ve sadece onların erişimine açık şekilde tasarlanabileceği gibi, herkese açık şekilde ya da belirli bölümler sadece üyelerin erişimine açık, diğer bölümlerse herkese açık olacak şekilde tasarlanabiliyor.

Herkese açık olan kısımlar sayesinde, topluluk kendini daha fazla kişiye duyurabiliyor. Topluluktan haberler, gerçekleştirilen etkinliklere ait görseller, sosyal sorumluluk projeleri gibi içerikler sayesinde topluluk kendini tanıtarak yeni üye ya da bağışçılara ulaşabiliyor.

 

Üyelerinin Memnuniyetini Artırmak

Mobil uygulamalar tamamen toplulukların ihtiyaçlarına yönelik oluşturulacağı için üyelere son derece kullanışlı bir uygulama sunulabilmektedir. Topluluk üyelerini genel mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarıyla sınırlandırmak yerine, tamamen topluluğun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluşturulacak bir uygulama üyelerin memnuniyetinin artmasına da yardımcı olacaktır.

Topluluğun ihtiyaçlarına yönelik olarak seçilecek özelliklerin yanı sıra, anket gibi birçok topluluk için kullanışlı olabilecek özellikler sayesinde tüm üyeler  karar alma süreçlerine dahil edilebilirler. Böylece topluluk yönetiminden ve aldığı kararlardan kopuk olmayan üyelerin memnuniyetleri de artacaktır.

 

Topluluk Bağını Güçlendirmek

Özellikle üye sayısı fazla olan topluluklar için üyeler arasındaki ve üyeler ile yönetim arasındaki etkileşimin artması topluluk bağının güçlendirilmesine de katkı da bulunacaktır. Topluluklara özel olarak oluşturulacak mobil uygulamalarda, üyelerin birbirleriyle etkileşime geçebileceği, birbirlerine yardımcı olabilecekleri çeşitli alanlar yaratmak üyelerin topluluğa olan ilgisinin artmasına da yardımcı olacaktır.

Örneğin forum, timeline gibi özellikler, üyeler arasındaki etkileşimin artmasına yardımcı olurken, üyelerin kendi arasında alışveriş yapabileceği, ikinci el ürünlerini satıp ihtiyacı olan ürünleri bulabileceği bir online pazaryeri oluşturularak üyeler arasındaki bağın artmasına katkıda bulunulabilir.